Bahove kapi se zbog svoje jednostavne primene smatraju jednim od najsavršenijih sistema za iseljenje koje je ikada dato ljudima. Kao i klasična Homeopatija Samjuela Hanemana, Bahove kapi spadaju u suptilne metode lečenja. Teza da se iza svake bolesti zapravo krije neka negativna emocija je dokazana kroz primenu ove metode i ona je poslužila kao temelj mnogih holističkih metoda lečenja.

Dr Edvard Bach je bio engleski lekar internista koji se u svojoj ranoj mladosti razboleo sa vrlo lošim prognozama od strane zvanične medicine. Prolazeći kroz tako tešku životnu fazu, on je uspeo da poveže dve vrlo bitne stvari :

-Da fizičke bolesti nastaju kao posledica nesklada načina života osobe sa njenim unutrašnjim sopstvom. Takva disharmonija neminovno vodi osobu ka nezadovoljstvu, patnji i na kraju fizičkoj manifestaciji u vidu bolesti.  Sa druge strane dr. Bach je verovao da nam je priroda dala sve što nam je potrebno za isceljenje u vidu biljaka iz naseg okruženja za koje je smatrao da imaju mogućnost da nam prenesu informaciju i tako pomognu da razrešimo mentalne konflikte.

Kreirao je 38 cvetnih esencija koje je podelio u sedam grupa. Ovim brojem je i zaokružio čitav sistem u kojem je smatrao da je pronašao rešenje za svako poznato emotivno stanje ljudskom uma.

Nakon 80 godina uspešne primene Bahovih cvetnih esencija treba se osvrnuti na jednu od njegovih legendarnih izjava koja nam daje smisao i suštinu čitavog života:

„Bolest je isključivo korektivne prirode, ona nije  okrutna, već sredstvo kojim nam naše duše ukazuju na greške koje pravimo kako bismo bili sprečeni da nastavimo sa time i sebi nanesemo  još veću štetu. Vraćaju nas na stazu Istine i Svetlosti sa koje nikada nije ni trebalo da skrenemo.”