Reiki je verovatno najstarija metoda unapređenja zdravlja. Bazira se na veštini kanalisanja Univerzalne životne energije sa ciljem povećanja kapaciteta vitalne energije a samim tim poboljšanju ukupnog kvaliteta života.

Reiki je originalno japanska tehnika čijom primenom se uspešno  eliminiše stres, relaksira organizam ali i leči. Zasnovana je na verovanju da univerzalna  životna energija cirkuliše kroz organizam. Ukoliko osoba  ima nisku životnu energiju, podložna je bolestima i stresu, a ukoliko je ta energija na visokom nivou, osoba se oseća zdravije, potpunije I srećnije.

Reiki je tehnika koja se koristi za smanjenje stresa, relaksaciju ali i lečenje uopšte. To je tehnika nekonvencionalnog lečenja energijom.
Sam naziv Reiki sa japanskog jezika se prevodi kao

  • Rei – Univerzalna
  • Ki – Energija.

REIKI je alternativna metoda. Daje pozitivnu energiju kroz dodir i prenosi je sa jedne osobe na drugu. Samo uz pravilan tok ove životne energije Reiki može da deluje kao faktor ozdravljenja.Svako ljudsko biće ima neodoljivu potrebu za ljubavlju kao isceljujućom i pokretačkom silom i oproštajem kao oslobađajućom silom. Iz tog razloga proces iseljenja mnogih problema i bolesti zahteva rad osobe na opraštanju kako sebi tako i drugima.

Univerzalna životna energija predstavlja jednu veličanstvenu manifestaciju ljubavi. Radeći sa Reikijem mi ustvari radimo sa energijom čiste ljubavi.

Dr. Mikao Usuji je uveo u Reiki pet principa kojih treba da se pridržava svaki reiki praktičar. Smatra se da Reiki principi koji su stari hiljadama godina, predsavljaju tajni recept za sreću i čaroban lek protiv svih bolesti, jer njihova primena i poštovanje obezbeđuje očuvanje higijene misli i emocija čiji se kvalitet odražava na zdravstveno stanje osobe i okolnosti koje ga prate u životu.

Pet Reiki principa su:

-Danas neću brinuti
– Danas neću biti ljut(a)
– Danas ću biti zahavlan(na) za sve
– Danas ću raditi pošteno
– Danas ću biti ljubazan i dobronameran (na) prema svima