AYURVEDA je celovit orijentalni pristup zdravlju i smatra se najstarijom medicinom.

Istorijski dokazi o metodama ayurvede mogu se naći u knjigama Veda. Naročito u Rig-vedi koja je napisana pre oko 6000 godina i koja sadrži detaljno opisane meleme i pripravke koji se mogu koristiti kod lečenja različitih bolesti. Sam naziv ayurveda se sastoji od dve reči koje vode poreklo iz sanskrita I to su ayus što znači život I reči veda što znači znanje.

Ayurveda je više od medicinskog sistema Pomaže ljudima da žive zdraviji i izbalansiran život. Naglašava preventivu i lečenje kao i razne metode pročišćenja i podmlađivanja. Ayurveda je ustvari nauka i umetnost pravilnog življenja. Služi kao vodič za pravilnu dijetu, navike i vežbe, a u cilju postizanja balansa u telu, duši i svesti i na taj način sprečava pojavu bolesti.

Ayurveda se smatra celovitim alternativnim medicinskim sistemom. Cilj ayurvede je da uspostavi ravnotežu i balans između tela, duha i uma—što je holistički princip.Glavni cilj ayurvede je odstranjivanje štetnih materija iz tela za koje se veruje da uzrokuju bolest. Njihovim odstranjivanjem i eliminacijom iz tela se postiže harmonija i ravnoteža u organizmu a samim tim i zdravlje.

Po Ayurvedi, svako biće je jedinstvena kosmička svest koja se ispoljava kroz osnovne elemente: etar, vazduh, vatra, voda i zemlja.
U Ayurvedi postoje tri osnovna tipa i podele i to su vata, pitta i kapha.

Vata je kombinacija etera i vazduha
Pitta je kombinacija vatre i vode
Kapha je kombinacija vode i vazduha.

Sve tri kombinacije se zovu Tridosha i predstavljaju tri organizacije tela koje su izvedene iz svesti. Konstitucija ili psiho-somatski temperament svake osobe se određuje relativnom proporcijom u doba oplođenja. Kada se embrion formira određuje se i konstitucija. Postoji sedam osnovnih tipova konstitucije gde jedna ili više doša može biti predominantna: vata, pitta ili kapha, vata-pitta, pitta-kapha ili kapha-vata, i vata-pitta-kapha kao najređa mogućnost. Svaka osoba ima konstituciju sa unikatnim balansom vata, pitta i kapha i to je prirodni raspored. Kada se balans naruši dolazi do bolesti. Unutar tela postoji stalan odnos između reda i haosa i razumevanje prirode je osnov za razumevanje tela i zdravlja. Ayurveda veruje da red je unutar haosa.

Po Ayurvedi, red je stanje zdravlja. On se stvara kada je vatra (agni) probavnog trakta u balansu, vata, pitta i kapha su ujednačeni, a mokraća, fekalije i znoj se normalno proizvode. Uslov je i da sedam organa (rasa, rakta, mamsa, meda, asthi, majja i shukra/artava) funkcionišu normalno, a duh, osećanja i svest su u harmoniji.Kada se ovaj balans naruši nastaje bolest. Unutrašnjost regulišu vata, pitta i kapha, koji konstatno reaguju na vanjske uticaje. Pogrešna dijeta, navike, životni stil, netolerancija hrane (na primer, mleko i riba, dinja i žitarice), sezonske promene, stres i emocije mogu pojedinačno ili zajedno da naruše odnos vata, pitta i kapha. Po prirodi uzroka, vata, pitta i kapha su podložne iritiranju, izazivaju agni i proizvode ama (otrove). Ama ulazi u krv i cirkuliše i začepljuje kanale. Zadržavanje otrova u krvi izaziva toxemia-u. Ovo nagomilavanje otrova lagano utiče na životnu energiju (prana), imunitet (odjas) i metaboličku energiju (tejas) i izaziva bolest. Može biti i kao rezultat prirodnog načina izlučivanja otrova iz tela. Svaka bolest je Ama kriza. Ama je osnovni uzrok i rezultat je iritirane Dosha-e.

Dakle, to je ključ za preventivu pomoći telu da izluči otrove, da prestane da proizvodi Ama-u.

Ayurveda preporučuje pravilnu dijetu, način života, navike i vežbanje, uz adekvatni program pročišćenja kao što je Panchakarma. Takođe u okviru Ayurvede postoje i metode podmlađivanja u vidu raznih rasayana, masaža i marma terapija.