Yoga je put ka zdravom životu

Yoga je drevna nauka prirodnog načina života.

Brojna naučna istraživanja potvrđuju delotvornost yoge na zdravlje kako duha tako i tela.

Yoga vežbe jačaju lokomotorni sistem, uravnotežuju funkcije metabolizma, imunog i nervnog sistema, poboljšavaju cirkulaciju svih telesnih tečnosti, povoljno deluju na disajni, digestivni i urinarni sistem, neutrališu umor, napetost i stres a samim tim unapređuju mentalno zdravlje osobe.

Redovnim vežbanjem yoge telo postaje pomlađeno, lepo, skladno, gipko i snažno. Duh postaje staložen, srećan, vedar, pun entuzijazma, hrabar i odlučan. Yoga budi životnu energiju i život čini potpunijim.

Značenje same reči Yoga dolazi iz sanskrtskog korena YUJ (čita se juđ) što znaći sprega, jedinstvo. U našem jeziku postoji slična reč – jaram. Nekada su volovima stavljali jaram kako bi ujedinili njihove snage. Bez jarma, svaki vo vuče na svoju stranu i nema korisnog efekta.U jedinstvu i slozi, leži snaga za ostvarenje svih naših ciljeva.

Najslikovitiji prikaz Yoge je univerzum – jedinstvo razlika. Svi živimo u univerzumu, u jedinstvu razlika, u yogi. Yoga je univerzalna i nadmašuje sva kulturna, tradicionalna, religiozna i prostorno-vremenska ograničenja. Učenje yoge se temelji na saznanju drevnih mudraca (rišija) o naravi života. Te drevne spoznaje danas stiču potvrdu savremene nauke u svetlu otkrića jedinstvenog polja. Jedinstveno polje predstavlja stanje yoge iz kojeg se očititava sva raznoličitost celog svemira. U jedinstvenom polju sve razlike su virtualno prisutne u potpuno ujedinjenom stanju beskonačne korelacije. To je stanje yoge u nevidljivom polju života, u izvoru života. Kosmos tj. univerzum takođe predstavlja stanje yoge, jer sve prikazano živi u jedinstvu. To je stanje yoge u prikazanom polju života. Saznanje da je jedinstveno polje sveprisutno i da se može locirati u svakoj tački  univerzuma govori nam o krajnjem značenju yoge da je ona najprirodnije stanje života u kojem se živi punoća života, jedinstvo krajnjih suprotnosti beskonačne tišine i beskonačne dinamike. To iskustvo možemo steći kada koristimo puni mentalni potencijal, kada postanemo normalna ljudska bića, stvorena na sliku i priliku Božju.

Yoga je drevna nauka prirodnog načina života. Yoga nam pruža mogućnost normalizovanja života u svim njegovim segmentima. U tu svrhu je veliki mudrac Mahariši Patanđali, autor Yoga sutri, celo polje života (spoljnje koje se proteže do najudaljenijih prostranstava svemira i unutrašnje koje se proteže do naše biti, Sopstva) podelio u osam područja (aštanga yoga – osam udova yoge).

Vanjski udovi yoge (bahiranga yoga) su:

  •  Yama – moralna načela. Život u skladu sa zakonima prirode, moralnim načelima, osnovni je smisao ljudskog postojanja i zato naša najvažnija dužnost u životu.
  •  Niyama – u odnosu na načela Yame, načela Niyame su ličnija i uče nas odgovornosti spram svih oblika našega života. Živeći načela Niyame uzor smo i oslonac porodici i društvu.
  •  Asana i Pranayama – predstavljaju yoga vežbe. Brojna naučna istraživanja potvrđuju efekat yoge na zdravlje duha i tela. Yoga vežbe jačaju lokomotorni sistem, uravnotežuju funkcije metabolizma, imunog i nervnog sistema, poboljšavaju cirkulaciju svih telesnih tečnosti, povoljno deluju na disajni, probavni i urinarni sistem, neutralizuju umor, napetosti i stres te unapređuju mentalno zdravlje. Redovitim vežbanjem yoge naše telo postaje pomlađeno, lepo, regenerisano i snažno. Duh postaje staložen,miran I pun optimizma. Yoga asane nam podižu životnu energiju na najviši mogući nivo i tako nam život postaje ispunjen na najlepši mogući način.

Unutrašnji udovi yoge (antaranga yoga) su:

  •  Pratyahara, Dharana, Dhyana i Samadhi – sjedinjeni su u meditaciji (transcendentalna meditacija). Pratyahara predstavlja okretanje pažnje iz vanjskog polja života u unutrašnje polje života, prema svesti samoj. Dharana predstavlja stalnost pažnje u njenom unutrašnjem smeru, dhyana predstavlja proces profinjenja mentalne aktivnosti i Samadhi predstavlja stanje najmanje pobuđenosti svesti, čistu svest, Sebstvo.

Yoga jača svako pojedino područje života i istovremeno jača i jedinstvo među njima. Yoga stvara sklad između razuma i osećaja, tako da osećaji podržavaju odluke razuma a isto tako i razum podržava naše osećaje. Tada smo snažni i sposobni da delujemo dok u protivnom, kada smo podeljeni, mi postajemo nemoćni.

Yoga nas takođe uči umerenosti u životu odnosno uravnoteženosti. Kada su suprotnosti ujedinjene tada život prirodno postaje uravnotežen. Yogi nije onaj ko previše ili premalo spava, ko previše ili premalo jede, itd. Yogi je normalan čovek koji koristi puni mentalni i fizički potencijal i živi uravnoteženo u skladu sa zakonima prirode.

Cilj yoge je da živimo u ravnoteži, skladu i jedinstvu života